Historie firmy

Firma UNIPLAST vznikla v červnu 1990 sdružením dvou podnikajících fyzických osob - ing. Milanem Hovorkou a Janem Hudcem. Název firmy vyplynul ze spojení slov univerzální plasty. Tudíž už i z názvu je patrné, že firma nabízí širokou škálu výrobků z plastů. Plasty se zpracovávají vakuovým tvářením.

Jako společnost s ručením omezeným byla firma pod názvem UNIPLAST, s.r.o. registrována dne 31. 8. 1995 v obchodním rejstříku a v dnešní době je ve vlastnictví dvou společníků - českých fyzických osob se stejným podílem na základním kapitálu a postavením jednatelů. Svou činností firma navazuje na činnost sdružení dvou fyzických osob.

rok 1995

Na počátku své existence firma zaměstnávala pouze 3 zaměstnance, dnes počet vzrostl na 40. První významný mezník v historii firmy byl zaznamenán při přesídlení firmy do nově zrekonstruovaných prostor areálu bývalého mlýna v Dobrovici v roce 1999. S narůstající produkcí však vznikl problém prostor jak výrobních tak i skladových. Nastalá situace byla vyřešena zakoupením objektu v nedaleké obci Sýčina v roce 2004 a zřízením druhé provozovny firmy Uniplast. Nově nabyté rozsáhlé prostory slouží k vlastní výrobě, skladování i pronájmu případným zájemcům.

rok 2008

Jako první a jediná v České republice se firma UNIPLAST zasloužila o technický vývoj a zavedení do výroby plastových krytek sloužících k ochraně montážních míst ve spodní části karoserie automobilů.

Hrubý roční obrat firmy je cca 63 mil. Kč.

Strojní vybavení je na špičkové úrovni ve svém oboru. Dílny jsou vybaveny automaty na tváření folie a poloautomatickými tvářecími lisy až do možnosti tváření výlisku o rozměru 2150x1550mm.

K modernizaci technického vybavení přispělo i zakoupení CNC frézy od firmy Huber und Grimme a vakuově tvářecích strojů od firmy Geiss.